Cavani is actief op het gebied van beleggingsbeleid, balans- en risicobeheer en ALM. Klanten zijn bijvoorbeeld banken, verzekeraars, pensioenfondsen of vermogensbeheerders.

U kunt Cavani binnen dit specialisme inschakelen voor:

<p> Terug naar de <a href="http://www.cavani.nl">startpagina</a>. </p>Adviesopdrachten

Heeft u een specifiek probleem op het gebied van ALM, risico management of beleggingsbeleid? Moet de financieringsstructuur van uw bedrijf worden verbeterd? Zoekt u een bij uw bedrijf passend systeem voor transfer-pricing? Wilt u inzicht krijgen in de consequenties van nieuwe rapportage- of toezichtsregels (IFRS, FTK)? Is er ondersteuning nodig bij het opstellen van een herstelplan?

Cavani analyseert uw probleem, brengt knelpunten in kaart, schetst oplossingen met hun eigen plus- en minpunten en brengt op grond hiervan een degelijk onderbouwd advies uit.
Desgewenst begeleidt Cavani de implementatie en helpt Cavani om problemen op te lossen die bij implementatie eventueel nog opdoemen. Want als u bewust heeft gekozen voor een bepaalde oplossing, is het ook de moeite waard om die oplossing te realiseren.

top
Intern toezicht

Het bestuur van een pensioenfonds moet zorg dragen voor de organisatie van een transparant intern toezicht. Dat kan, blijkens de wet versterking bestuur pensioenfondsen, in de vorm van een visitatiecommissie, een Raad van Toezicht of binnen een one-tier board. Cavani Analyse & Advies heeft de nodige ervaring met visitaties, het besturen van pensioenfondsen en binnen meerdere Raden van Toezicht.
Cavani Analyse & Advies is aangesloten bij de VITP (Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector).

top
Beleggingscommissies

Voor de vertaling van de structuur van de verplichtingen van een pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij naar een gewenst beleggingsprofiel is kennis van beide zijden van de balans vereist. Iemand die ervaring heeft met zowel de verplichtingen als beleggingen, kan bijdragen aan betere communicatie tussen bestuurders en beleggers. Cavani Analyse & Advies spreekt de taal van zowel de beleggers als van de pensioenfondsen en verzekeraars en kan daarmee bijdragen aan een betere afstemming tussen beide zijden van de balans.

top
Trainingen en workshops

Bent u in de vergaderingen van het ALM- of Beleggingscomité veel tijd kwijt om inzicht te geven in de risicopositie van uw bedrijf? Wilt u uw medewerkers op het spoor van betere rapportagevormen zetten? Wilt u de voorstellen van investments banks of asset managers zelf goed kunnen beoordelen?

Cavani geeft trainingen en workshops, toegespitst op uw situatie en uw wensen. Of het nu gaat om de concepten en ideeën achter uw rapportages of om de principes die liggen achter beleggingsvoorstellen van derden, Cavani legt duidelijk uit waar het echt om gaat en waarom. En of u zich nu liever enkele dagen terugtrekt voor een training of er de voorkeur aan geeft om wekelijks één dagdeel aan een workshop te besteden: Cavani vindt een vorm die bij u past.
Cavani Analyse & Advies is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.

top
Coaching

Zoekt u een klankbord voor uw hoofd ALM? Heeft u iemand nodig die regelmatig de stukken van het Beleggingscomité, ALCO of ALM Comité met u doorneemt? Krijgt u de verantwoordelijkheid voor ALM, risicomanagement of het beleggingsbeleid en wilt u zich daar aan de hand van wat zich voor doet verder in verdiepen?

Cavani biedt u een onafhankelijke specialist bij wie u uw ideeën kunt toetsen, met wie u uw vragen kunt bespreken en die u met nieuwe suggesties een stap verder helpt.

top


top