Curriculum Vitae

Persoonlijke gegevens
Naam:Gerard Elbertus van de Kuilen foto Gerard van de Kuilen
Adres:PC Hooftlaan 49-A
3705 AG Zeist
Telefoon:030 - 69 54 678 of 06 38 247 347
E-mail:GvdK@cavani.nl
Geboren:23 december 1964 te Voorthuizen
Burgerlijke staat: Gehuwd, 3 kinderen (1991, 1994, 1996)

Werkervaring
sinds 2005Cavani Analyse & Advies
Klik voor opdrachtgevers en opdrachten en voor activiteiten
2001 - 2005AXA Nederland
Group Investment Officer
 • Relatiebeheer vermogens­beheerders, banken en adviseurs
 • Voorzitter ALM Comité AXA Nederland
 • Lid ALM Supervisory Committee AXA (internationaal)
Gerealiseerd:
 • Nieuwe vermogensbeheer­overeenkomsten voor de werk­maatschappijen en aanpassingen benchmarks
 • Verbetering rapportages vermogensbeheerder
 • Herstructurering beleggings­fondsen
 • Centralisatie cash management
 • Introductie securities lending
1993 - 2001Fortis
1999 - 2001 Hoofd Asset & Liability Management (ALM) AMEV Nederland
 • Structurering van het balans- en middelenbeheer van AMEV
 • Secretaris ALM Comité en Beleggings­comité
 • Lid ALM Supervisory Council van Fortis Insurance
Gerealiseerd:
 • Forse besparing op betalingsverkeer
 • Nieuwe mandaten met vermogensbeheerder
 • Oprichting ALM Comité en Beleggings­comité
 • Financiering van de overname van ASR (AMEV-deel)
 • Herstructurering van securities lending
1997 - 1999 Hoofd Asset & Liability Management (ALM) Fortis Bank Nederland
 • Sturing balans Fortis Bank Nederland inzake rente- en valutarisico’s
 • Secretaris van het ALCO (Asset & Liability Committee)
Gerealiseerd:
 • Integratie MeesPierson in ALM-systemen
 • Ontwikkeling eenduidige methodiek voor ALM-beleid ASLK, Generale Bank, en Fortis Bank Nederland
 • Vormgeving renterisico-rapportage aan De Nederlandsche Bank
1993 - 1997 Medewerker Balansbeheer & Risico­management
 • Rapportage en advies over renterisico’s aan Fortis Bank Nederland en dochter­maatschappijen (o.a. 13 VSB Banken, Visa, TOP Lease)
 • Lid van het ALCO (Asset & Liability Committee)
Gerealiseerd:
 • Nieuw systeem (ontwerp en bouw modellen en programma’s) voor maandelijkse renterisicorapportage
 • Ontwerp en bouw simulatie- en value-at-risk-modellen
Projecten:
 • Emissie "mortgage-backed" obligatielening (eerste in Nederland)
 • Onderzoek rente- en valutarisico’s MeesPierson i.v.m. overname door Fortis
 • Opzet gezamenlijke rapportage ASLK (België) en Fortis Bank Nederland t.b.v. Executive Board Fortis
1988 - 1993Oasis (tegenwoordig onderdeel van Ordina)
Modeling consultant
Deelname aan projecten in:
 • Financiële sector (Treasury VSB en PGGM)
 • Telecom (managementinformatie PTT Telecom)
 • Overheid (ramingen huursubsidie Defensie; lange termijn investeringsplan Defensie)
Daarnaast verkoop en ondersteuning van statistische PC-software
1986 - 1988Erasmus Universiteit Rotterdam
Student assistent
 • Afdeling Beleid & Management in de Gezondheidszorg
 • Vakgroep Wiskundige Economie (Econometrisch Instituut)

Opleiding
2020Nyenrode
Auditcommissie Advanced (module van de Commissarissencyclus)
2020Diemen & Van Gestel
De juridische kaders van toezicht
2019Nyenrode
PE-programma verzekeraars, modules "governance" en "innovatie"
2017/2018Het Zijlstra Center, Vrije Universiteit, Amsterdam
Reflectie op Pensioentoezicht
jan. 2018Internationale School voor Wijsbegeerte, Leusden
Training: de kunst van het vragen stellen
2016Erasmus Governance Insitute, Rotterdam
Masterclass Audit Committee Vraagstukken voor Commissarissen en Toezichthouders
sinds 2012Studiedagen, seminars en andere vormen van deskundigheidsbevordering voor de pensioenfondsen waar ik bij betrokken ben
2007, 2008Boertien & Partners
Diverse modules van het "Train-de-docent" programma
2007SPO
Masterclass Pensioenwet
1999De Baak, Noordwijk
Young Executives Program
1997International Banking Summer School, Cambridge
Thema: "Managing Risk in a High Technology Environment"
1994, 1995Insead, Fontainebleau
 • (Advanced) Options Workshop
 • Risk Management in Banking
1983 - 1994Erasmus Universiteit Rotterdam
Econometrie, afstudeerrichting bedrijfseconometrie (operations research) Afstudeerscriptie: "Bouw en implementatie van een decision support system voor de lange termijn planning van investeringsprojecten ten behoeve van het Ministerie van Defensie"
1977 - 1983Christelijk College Groevenbeek, Ermelo
Atheneum

Nevenfuncties en -activiteiten
sinds 2008Protestantse Gemeente Zeist: lid Beleggingsadviescommissie
sinds 2008Stichting Perseus: penningmeester
2003 - 2005Stichting AXA Pensioenfonds: bestuurslid
2002 - 2004Stichting AXA Effectengiro: voorzitter
2002 - 2004Stichting AXA Paraplufonds: bestuurslid
1999 - 2004Actuarieel Genootschap: lid werkgroep GRiF (Geïntegreerd Risicobeheer Financiële Producten), publicatie "Een kapitale buffer" (AG Monografie 5)
2001 - 2003 Openbare Montessorischool Zeist: voorzitter Medezeggenschapsraad
1999 - 2001AMEV Hypotheekbedrijf en AMEV Praktijkvoorziening: commissaris
1999 - 2000CDK Bank: commissaris
1995 - 1997Fortis Investments: voorzitter Ondernemingschapsraad
1996 - 2007 Kerk van Zeist; lid wijkkerkenraad, wijkdiakonie en kerkenraad algemene zaken
1985 - 2011korfbalscheidsrechter (met een lange onderbreking)
1984 - 1986Rotterdams Studenten Sportraad: lid Algemeen Bestuur, korfbalvereniging opgericht
<p> Terug naar de <a href="http://www.cavani.nl">startpagina</a>. </p>